01

RECENT  PROJECTS​

02

ABOUT   US​

บริษัท แอค เซส เซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทบริการรับตกแต่งภายใน และออกแบบตกแต่งภายในอย่างครบวงจร ครบถ้วนและครอบคลุมทุกกระบวนการ พร้อมดูแลตลอดการสร้างสรรค์พื้นที่
ให้ออกมาตรงความต้องการของคุณสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึงอยู่เสมอ คือการระลึกถึงช่วงเวลาที่คุณไว้ใจให้เราเข้าไปตกแต่งภายใน หรือออกแบบตกแต่งภายในในพื้นที่ของคุณ 
ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย หรือธุรกิจของคุณ แสดงให้เห็นถึงความต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่เพื่อแสดงเอกลักษณ์ หรือบ่งบอกความความเป็นตัวตนของคุณเอง 
ดังนั้นด้วยความเข้าใจ เราจึงพัฒนาบริการตกแต่งภายในและออกแบบตกแต่งภายในของเราอย่างต่อเนื่องรวมถึงใส่ใจในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดต่างๆ 
เพื่อให้พื้นที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณและให้กลายเป็นผลงานที่ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด​

มีบริการทำภาพ 3D ให้กับคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้คุณเห็นภาพได้อย่างเข้าใจชัดเจน
ก่อนการตกแต่งภายในและออกแบบตกแต่งภายในในงานจริง 
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้ผลงาน
ที่ตรงตามความต้องการของคุณอย่างแท้จริง​

3D​

RENDERING​

INTERIOR  DESIGN​

หากคุณมีความต้องการที่จะออกแบบตกแต่งภายใน และสร้างสรรค์ให้พื้นที่ของคุณมีความสมบูรณ์แบบ 
รวมถึงการจัดวางอย่างมีรสนิยม​

นึกถึงเรา

“แอค เซส เซอรี่”

03

OUR  TEAM

คุณากร เกิดพันธุ์

ผู้ควบคุมงาน

การิน ศตายุ์

ผู้ควบคุมและประเมินราคา

เกวลิน คอตแลนด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ

กิตติพล เกศมณ​ี

ผู้ชำนาญการช่างเทคนิค

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กันติชา ชุมมะ

กรกฏ ธนภัทร

นักออกแบบตกแต่งภายใน

ทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์​

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งภายใน และการตกแต่งภายในอย่างแท้จริง ที่เพียบพร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพด้านการออกแบบตกแต่งภายใน 
และการตกแต่งภายใน ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณอย่างมีเอกลักษณ์ และตรงกับความต้องการของคุณ​

บริษัท interior design บริการรับตกแต่งภายใน